Vítejte na stránkách Křesťanské Misie

Cílem těchto stránek je informovat o Boží velikosti a Jeho skutcích, o práci pro Něj a nabídnout každému zájemci spolupráci na Boží sklizni. Každý může mít podíl na této sklizni i na odměně za tuto službu. Nechceme být jen posluchači, ale činitelé Božího slova. Ne každý má obdarování být evangelistou, apoštolem nebo kazatelem. Každý se však může k této práci připojit modlitbou, půstem, osobní účastí nebo přispět finančním darem.

     1.List Janův 5

Každý, kdo věří, že Ježíš je Kristus, je zrozen z Boha; a kdo má rád otce, má rád i jeho dítě. 

Víme, že Syn Boží přišel a dal nám schopnost rozeznávat, abychom poznali, kdo je pravý Bůh. A jsme v tom pravém Bohu, protože jsme v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život.

  •  

V připadě zajmu podpory své dary můžete zaslat na účet .

číslo  účtu: 2101069241/2010  Litvínov. Všem dárcům děkujeme. 

                                                       
 
 
 

 

     

 
                                       
                                       
 

      Marek 16:15  

Jděte do celeho světa a kažte evangelium všemu stvoření