KDO JSME?
 
 Jsme křesťané, kteří věří v živého Ježíše Krista, který změnil naše životy.Od července roku 2012 jsme byly vyslani a působíme jako misijní společenství, pro obyvatele Ústeckého Kraje.  Hlásáme dobrou zprávu-evangelium o záchraně a pomoci v Ježíši Kristu, který je pro každého člověka. Spolupracujeme s mateřskou církví v Ostravě, kterou vede pastor  Oskar Najt.   Web:  http://krestanska-misie-ostrava.webnode.cz/
 
 
 
finance a podpora ?
Věříme biblickému principu darů a Božího zaopatřeni.
 

 

PROČ TO DĚLÁME ?

Záměrem naší činnosti je seznamovat lidi s křesťanskými  hodnotami a principy, a tak jim  pomáhat vytvářet podmínky pro zkvalitnění jejich morální, sociální a společenské situace. Věříme v trojjediného Boha, který vše stvořil. Věříme, že skrze Božího Syna – Ježíše Krista mohou být lidé zachráněni, změněni a uzdraveni, tak jak o tom hovoří Bible. Takto změněný člověk zakoušející realitu všemohoucího Boha může vést hodnotný zodpovědný způsob života, osvobozený od drog, alkoholu, cigaret, morálních a společenských přestupků a deliktů. Proto je součástí naší práce uvádět ve známost zprávu o Ježíši Kristu – evangelium tak, aby lidé mohli zakusit, že jeho existence je skutečná a mohli se pro něj rozhodnout a následovat jej. Pro ty, kteří se tak rozhodnou, poskytujeme následnou péči ve formě biblického vyučování a poradenství v otázkách křesťanského života.

 

DĚTI A MLÁDEŽ

 

Důležitou součástí naší činnosti je práce s dětmi a mládeží, neboť ony jsou budoucí generací  naší populace. Cílem této práce není jen momentální krátkodobá aktivita, která by jim pomohla užitečně využít volný čas, ale také vklad pro jejich budoucnost. Vyučováním a osvojováním křesťanských principů v útlém věku je možno u dětí a mládeže  vypůsobit trvalou změnu v jejich charakteru, myšlení a chování tak, aby se nenechaly strhnout zhoubnými negativními vlivy svého okolí (drogy, alkohol, automaty, předčasný sex, kriminální činnost), ale aby se dovedly  od těchto škodlivých životních trendů oddělit. Věříme, že právě  mladá generace, jejíž život je proměněný a zbudovaný na křesťanských principech může  v budoucnu ovlivnit životy lidí ve svém okolí.

sbory KM

Město Pastor mobil webové stránky  skype            napiš

Ostrava CZ

Oskar Najt

732 242 810

stránky sboru

pastor.oskar

e-mail

Brno 

Pavel Tóth

605193 597 

stránky sboru

pavel.toth7

e-mail

           
Nové Město n.M. Evžen Jano        

Hranice CZ

Vasil Grundza

 

stránky sboru

 

e-mail

Karviná CZ

Lukáš Ferenc

736 188 835

stránky sboru

 

e-mail

Mimoň       Česká Lípa

Lukáš Červeňák

605 985 080

stránky sboru

lukas.cervenak93

e-mail

Litvínov, Kadaň, Jirkov, Ústí n.L.

Petr Bihari

603 309 246

stránky sboru

petr_bihari

e-mail

           
Bradford UK Vojtěch Jano +44 7778 733138      
Sheffield UK Rudolf Ferenc +44 7879 706325   rudolfferenc  Více zde: http://krestanska-misie-ostrava.webnode.cz/dalsi-sbory-km/